Info

Drottninggatan 6C, Malmö 212 11, Sweden

During exhibition periods, the gallery is open Thursdays, Fridays and Saturdays 13.00–16.00 and by appointment.

See the Instagram account for latest updates.

Tillgänglighet

Skēnēs lokaler är delvis anpassade för personer med funktionsvariationer men saknar för närvarande en för rullstolsburna lämplig entré, då lokalerna nås via två lägre trappsteg.

Inne i lokalerna finns HWC.

Ljud och ljus i lokalerna varierar mellan utställningarna och programpunkterna, kontakta oss för mer information.

Betalparkering för bil finns på bl.a. tvärgatorna Döbelnsgatan och Ehrensvärdsgatan.

Kontakta oss för mer information om vår tillgänglighet:
info@skene.sk

Accessibility

Skēnē’s premises are partially adapted for people with impairments, but currently lack an entrance suitable for wheelchair users, as the premises are accessed via two low steps.

HWC is available on the premises.

Sound and light levels vary between exhibitions and programmes, please contact us for more information.

Paid car parking is available on the adjacent streets Döbelnsgatan and Ehrensvärdsgatan.

Contact us for more information about our accessibility:
info@skene.sk